VASTSTELLING VAN DEFECTE ONDERDELEN

Welkom

Dit document helpt u om vast te stellen of een van de onderdelen defect is.

Lees dit document bij een van de volgende problemen:

 • Mijn ventilator begint niet te draaien.
 • Mijn ventilator werkt niet goed.
 • Mijn regeling werkt niet goed.
 • Mijn regeling wordt uitgeschakeld tijdens het bakken.
 • Mijn regeling stelt zichzelf opnieuw in tijdens het bakken.
 • Mijn regeling blokkeert.

Toegepaste producten

Gravity Series® 560 digitale houtskoolgrill en -roker
MB20040220
MB20041020
Gravity Series® 600 Digital Charcoal Griddle + Grill + Smoker
MB20041023
MB20041423
Gravity Series®, 800 digitale houtskoolrooster, -grill en -roker
MB20040221
MB20042221
MB20010122
Gravity Series® 1050 digitale houtskoolgrill en -roker
MB20041220
MB20041320
Digitale houtskoolroker, 101 cm
MB20060321
MB20061321

Mijn regeling werkt niet juist.

Doe dit eerst.

Regeling resetten
 1. Stap 1: Schakel uw kookapparaat UIT.
 2. Stap 2: Haal uw kookapparaat uit het stopcontact.
 3. Stap 3: Wacht 5 minuten en sluit opnieuw aan.
 4. Stap 4: Uw regeling is opnieuw ingesteld - controleer of het probleem blijft bestaan.
Controleer uw temperatuursensor
 • Schakel uw kookapparaat UIT.
 • Mogelijk is uw temperatuursensor niet juist aangesloten of is de sensor vuil.
 • Verwijder de temperatuursensor, maak het contact schoon met een doek en verbind opnieuw.
Stekker van de temperatuursensor
Visuele inspectie
 • Schakel uw kookapparaat UIT. Uw apparaat mag niet heet zijn.
 • Controleer alle draadverbindingen op visuele schade. - Controleer de verbindingen van de ventilator, regeling, deuren, deksels en schakelaar.
 • Bevestig dat de draden stevig en juist zijn verbonden. Lees de handleiding voor meer informatie.
 • Controleer de regeling op visuele schade of binnendringend water. Water kan uw regeling beschadigen.
 • Controleer de ventilator op visuele schade. Zijn er barsten of is er schade aan de ventilator of de behuizing ervan?
 • Controleer op vuil in de ventilator. Mogelijk moet u de ventilatorkap verwijderen om vuil schoon te maken dat in de ventilator is gekomen. Om de ventilatorkap te verwijderen, schroeft u de 4 schroeven in de hoeken van de ventilatormantel los.
 • Controleer de schakelaars op visuele schade.
 • Onderdelen die de visuele inspectie niet doorstaan, moeten worden vervangen. Neem contact op met de klantendienst van Masterbuilt.
Draadverbinding is binnen de cirkel
Verwijder de 4 omcirkelde schroeven
Controleer het stopcontact.
 • Controleer of de stroomonderbreker of aardlekschakelaar niet is geactiveerd. Controleer of het apparaat in het stopcontact zit.
 • Bij gebruik van een verlengsnoer moet het verlengsnoer een geaarde driedraadskabel voor gebruik buiten zijn, gemarkeerd met achtervoegsel W en 'geschikt voor gebruik met apparaten buitenshuis'.
Controleer deuren en deksels.
 • Sluit alle deuren en deksels.
 • De ventilator zal niet werken als het luik aan het deksel van de laadtrechter open is, het asluik open is, of de onderste deur van de digitale houtskoolroker open is.

Informatie over de ventilator

—Uw ventilator zal stoppen met werken terwijl u aan het bakken bent, zodra de door u ingestelde temperatuur bereikt is.

—De ventilator begint opnieuw te draaien, wanneer de temperatuur daalt tot onder de ingestelde temperatuur.

Informatie over de regeling

—Een foutcode verschijnt op het bedieningspaneel van uw kookapparaat, beginnend met Err en gevolgd door een getal.

—Het is gewoon dat u de V- en R-code ziet als u uw kookapparaat verbindt. Dit is geen fout.

—U hoort een alarm als de vleesthermometer de ingestelde temperatuur bereikt. Dit is geen fout.

Dit is een foutcode
Dit zijn geen foutcodes

"OPEN verschijnt op mijn regeling en een deksel of deur is NIET open. — U moet de schakelaars controleren. Zie fase 4 van dit document."

—U moet de schakelaars controleren. Zie fase 4 van dit document.

Vaststelling van defecte onderdelen Problemen oplossen

Fase 1: Test uw regeling.

Stap 1: Maak de verbinding van de regeling los.
Schakel uw kookapparaat UIT. Maak de elektrische kabelboomset los van de regeling (maak de rode en zwarte draad los van de regeling, NIET het netsnoer)..
Maak de omcirkelde stekker los.
Let op, dit kan er anders uitzien op de Digitale houtskoolroker
Stap 2: Zet de regeling aan.
Zet uw regeling AAN en stel de temperatuur in.
Stap 3: Is het probleem verdwenen?
 1. Nee, de regeling werkt nog altijd niet juist. U moet de regeling vervangen. Neem contact op met klantondersteuning bij Masterbuilt. Als het probleem niet is opgelost met een nieuwe regeling, ga dan naar FASE 2.
 2. Ja, de regeling werkt nu correct. Blijf lezen om het defecte onderdeel voort op te lossen.
Stap 4: Verbind de regeling opnieuw.
Steek de elektrische kabelboomset opnieuw in de regeling. Schakel uw kookapparaat UIT.

Fase 2: Test uw kabelboom.

Stap 5: Koppel de ventilator los.
Koppel uw ventilator los. Zoek de draad die met de ventilator verbonden is. Maak die draad los van het apparaat. Doe dit terwijl het kookapparaat UIT is en NIET heet is.
Maak de omcirkelde stekker los.
Let op, dit kan er anders uitzien op de Digitale houtskoolroker
Stap 6: Zet de regeling aan.
Zet uw regeling AAN en stel de temperatuur in.
Stap 7: Is het probleem verdwenen?
 1. Ja, de regeling werkt nu correct. Ga door naar FASE 3 om een oplossing te blijven zoeken voor het defecte onderdeel.
 2. Nee, de regeling werkt nog altijd niet juist. Ga door naar FASE 4 om een oplossing te blijven zoeken voor het defecte onderdeel.

Fase 3: Test uw ventilator.

Stap 8: Verwijder de ventilator.
Schakel uw kookapparaat UIT. Verwijder de ventilator van het product. Wees voorzichtig en houd uw vingers weg van de ventilatorschoepen.
Stap 9: Steek de ventilator in de regeling.
Verbind de draad van de ventilator direct met de rode en zwarte draad op de regeling. Let op, u moet de elektrische kabelboomset loskoppelen van de regeling, zoals u in FASE 1 hebt gedaan.
Maak de omcirkelde draad los en sluit de ventilator daarmee aan op de controller.
Let op, dit kan er anders uitzien op de Digitale houtskoolroker
Stap 10: Zet de regeling aan.
Zet uw regeling AAN en stel de temperatuur in.
Stap 11: Is het probleem verdwenen?
 1. Nee, de regeling werkt nog altijd niet juist, of de ventilator slaat niet AAN. U moet de ventilator vervangen. Neem contact op met klantondersteuning bij Masterbuilt.
 2. Ja, de regeling werkt nu juist, of de ventilator slaat AAN. Ga door naar FASE 4 om een oplossing te blijven zoeken voor het defecte onderdeeln

Fase 4: Maak de schakelaars schoon.

Stap 12: Kookapparaat herbedraden.
Bedraad uw kookapparaat opnieuw zoals het was toen u het voor het eerst hebt gemonteerd. Sluit uw ventilator weer aan op de elektrische kabelboomset. Steek de elektrische kabelboomset opnieuw in de regeling. Schakel uw kookapparaat UIT.
Reconnect digital fan. Zorg ervoor dat de aansluitingen zijn zoals afgebeeld.
Let op, dit kan er anders uitzien op de Digitale houtskoolroker
Sluit de controller weer aan. Zorg ervoor dat de aansluitingen zijn zoals afgebeeld.
Let op, dit kan er anders uitzien op de Digitale houtskoolroker
Stap 13: Controleer contactpunten.

Druk het deksel/de deurschakelaar 10 keer snel in, zodat u zekerheid hebt dat de contactpunten schoon zijn en niet kleven. De schakelaar snel indrukken en loslaten zal helpen om de contactpunten schoon te maken.

Spuit een kleine hoeveelheid niet-corrosieve ontvetter in de schakelaar. Druk het deksel/de deurschakelaar opnieuw 10 keer snel in.

Stap 14: Is het probleem verdwenen?
 1. Ja, de regeling werkt nu juist, of de ventilator slaat AAN. U hebt het probleem opgelost.
 2. Nee, de regeling werkt niet juist, of de ventilator slaat niet AAN. Ga door naar FASE 5 om een oplossing te blijven zoeken voor het defecte onderdeel.

Fase 5: Test de schakelaars.

Schakelaarlocaties.
Grill Schakelaarlocaties.
Houtskoolroker Schakelaarlocaties.
Stap 15: Schakel het apparaat uit.
Schakel uw kookapparaat UIT.
Stap 16: Schakelaars verwijderen.

Grill: Verwijder de schakelaar van het deksel van de laadtrechter van de bovenkant van de laadtrechter met de 2 schroeven.

OF

Digitale houtskoolroker: Verwijder de schakelaar van de bovenste deur met de 2 schroeven (de doos aan de buitenkant van de roker bij het bovenste deurslot).

Stap 17: Maak de draden van de schakelaar los.
Maak de 2 draden van de binnenkant van de schakelaar los.
Grill schakelaar
Houtskoolroker schakelaar
Stap 18: Verbind de draden.
Verbind de draden van de schakelaar tijdelijk met elkaar, zoals afgebeeld.
 1. Trek de rubberen bedekkingen terug.
 2. Schuif de klemmen in elkaar.
 3. Bedek de tijdelijke verbinding met een van de rubberen bedekkingen, zodat er geen metaal is blootgesteld.

NB: Werk niet met het kookapparaat, terwijl schakelaars zo bedraad zijn. Dit omzeilt alle veiligheidsmaatregelen. Dit kan zeer gevaarlijk zijn. Deze draden kunnen schade veroorzaken, als ze metaal aanraken. Wees uiterst voorzichtig.

Rechtstreeks aan elkaar bevestigde terminals
Stap 19: Zet het apparaat aan.
Zet uw kookapparaat AAN en stel de temperatuur in.
Stap 20: Is het probleem verdwenen?
 1. Nee, de ventilator slaat niet AAN. Ga door naar STAP 21.
 2. Ja, de ventilator slaat AAN. De schakelaar aan het laadtrechterdeksel (grill) of de schakelaar aan de bovenste deur (roker) moet worden vervangen. Neem contact op met klantondersteuning bij Masterbuilt.
Stap 21: De ventilator begon niet te werken.
Als de ventilator niet begon te werken, monteer dan de schakelaar van het laadrechterdeksel of van de bovenste deur opnieuw.
Stap 22: Onderste schakelaars testen.

Herhaal stap 15 tot 19 voor de onderste schakelaars.

Grill: Test de schakelaar aan het asluik. U vindt de schakelaar aan het asluik op het onderste deel van de laadtrechter achter de warmtemantel.

OF

Digitale houtskoolroker: Herhaal de stappen voor de schakelaar aan de onderste deur.

Stap 23: Is het probleem verdwenen?
 1. Nee, de ventilator slaat niet AAN. Uw elektrische kabelboomset moet worden vervangen. Neem contact op met de klantendienst van Masterbuilt.
 2. Ja, de ventilator slaat AAN. De asluikschakelaar (grill) of de schakelaar aan de onderste deur (roker) moet worden vervangen. Neem contact op met klantondersteuning bij Masterbuilt.