Overzicht van digitale houtskoolapp

Inhoudsopgave

Uw kookapparaat verbinden met de app.
Bepalen van uw:
 • appversi
 • MAC-adres
 • firmwareversie
Software van uw regeling (firmware) updaten.
De huidige firmwareversie controleren en vergelijken met uw firmwareversie.
Hoe u een update naar uw kookapparaat kunt forceren
Problemen met de app oplossen

Toegepaste producten

Gravity Series® 560 digitale houtskoolgrill en -roker
MB20040220
MB20041020
Gravity Series® 600 Digital Charcoal Griddle + Grill + Smoker
MB20041023
MB20041423
Gravity Series®, 800 digitale houtskoolrooster, -grill en -roker
MB20040221
MB20042221
MB20010122
Gravity Series® 1050 digitale houtskoolgrill en -roker
MB20041220
MB20041320
AutoIgnite™ Series 545 Digital Charcoal Grill + Smoker
MB20041124
MB20042724
710 WiFi Digital Electric Smoker
MB20070924
MB20072024
MB20072124
Digitale houtskoolroker, 101 cm
MB20060321
MB20061321

Hoe moet u uw kookapparaat verbinden met de app?

NB:

Voordat u uw kookapparaat met uw app kunt verbinden, moet u de Masterbuilt-app downloaden. Controleer of u de laatste versie van de app hebt geïnstalleerd.

Controleer of u met wifi bent verbonden en Bluetooth op uw telefoon AAN is.

Stap 1: Apparaat toevoegen
U moet dit zien op het startscherm van uw app. Klik op “Add a New Device”.
App screen displaying a circle around a plus sign in it and the text "Add a New Device" at the bottom of the screen. Click on the circle with the plus sign.
Stap 2: Koppelingsproces beginnen

U moet dicht bij uw kookapparaat staan. Controleer of het AAN staat.

Houd de knop Verbinden op uw kookapparaat ingedrukt, totdat u een lange pieptoon hoort. Op de regeling van uw kookapparaat moet PAIR staan.

Phone screen with the message "Connect to your device" and an image showing the connect button on the device controller
LCD panel displaying word "PAIR"
Stap 3: Uw telefoon het apparaat laten zoeken

Uw smartphone zal uw kookapparaat zoeken. Zodra de verbinding is gemaakt, krijgt u een bericht van de app.

Klik op "Next" om door te gaan met de installatie.

Screen that displays while phone searches for device
Screen that displays after the device has been found. The "Next" button is displayed at the bottom of the screen.
Stap 4: Apparaat een naam geven
Geef een naam aan uw kookapparaat. Deze naam zal op het startscherm van uw app verschijnen.
Phone screen with keyboard and text "Name your device"
Stap 5: Telefoon op wifi aansluitennnect Phone to WiFi
Uw smartphone zoekt wifinetwerken. Selecteer uw wifinetwerk en voer het wachtwoord in.
Screen that displays wait icon while searching for WiFi
List of available WiFi networks
Tip: Mogelijk moeten wifi-SSID en wachtwoord tezamen minder dan 15 tekens bevatten (geen spaties of speciale tekens).
Stap 6: Telefoon en apparaat koppelen
Uw smartphone zal uw kookapparaat aan uw wifinetwerk koppelen. Als dit voltooid is, begint het verbindingspictogram te branden op de weergave van uw kookapparaat. Dit betekent dat u uw kookapparaat aan uw app hebt gekoppeld.
Screen with wait icon that displays while phone connects to device. Note this might take up to 5 minutes.
Connection icon is in lower right corner of control panel LCD
Stap 7: Koppeling voltooid
De koppeling is voltooid. U hebt met succes uw kookapparaat gekoppeld aan de Masterbuilt-app. U moet uw apparaat nu kunnen zien in uw app.
App screen with "Setup complete" message
Screen displaying image of device, device name, "Disconnect" button and "Remote" button
Klik op "REMOTE" om te beginnen met koken met de app
Wifisterkte
Phone screen with WiFi icon in bottom right corner
WiFi icon at different signal strengths, weaker on the left and stronger on the right. The icon becomes solid white at strongest signal strength.
Tip: Het wifipictogram op de app toont de signaalsterkte. Als de signaalsterkte zwak is, plaats dan uw kookapparaat dichter bij de router.

De versie van uw app, MAC-adres en firmwareversie bepalen.

Uw firmware via de app vinden.

Stap 1: Menu openen
Ga naar het startscherm van uw Masterbuilt-app. Klik op de menubalken links bovenaan.
Menu icon is in upper left corner of the screen. Tap to open menu.
Stap 2: Profiel openen
Klik op Profile in het menu.
Screen with menu open. "Profile" is the first link.
Stap 3: Versie-informatie zoeken

Schuif naar onder; uw app toont de versie van de app, het Mac-adres en de firmwareversie en -revisie.

Firmwareversie en -revisie worden getoond als één getal, bv. 3.0.001. Het eerste cijfer, 3, is het versienummer en verschijnt op de regeling als V003. Het tweede cijfer, 0, is het revisienummer en verschijnt op de regeling als R000.

App screen showing app version, Mac address and firmware version
Tip: Als uw app deze informatie niet toont, moet u de app updaten.

Uw firmware met de regeling van het apparaat vinden.

Stap 1: Schakel het apparaat in.

Schakel uw kookapparaat in. U moet een pieptoon horen.

Als uw apparaat al verbonden was, schakel het dan los en steek het opnieuw in.

Stap 2: Getoond model controleren
Op de weergave flitst een getal, bv. 1050. Dit is het modelnummer.
LCD panel displaying model number 1050
Stap 3: Getoonde versie controleren
Op de weergave flitst een getal, bv. V002. Dit is het versienummer.
LCD panel displaying version number "V002"
Stap 4: Getoonde revisie controleren
Op de weergave flitst een getal, bv. R004. Dit is het revisienummer.
LCD panel displaying revision number "R004"
Wat is firmware?
Mogelijk ziet u verwijzingen naar 'uw firmware updaten'. Firmware is de software die geprogrammeerd is in uw regeling. Dit zijn de 'hersenen' van het product. Zoals uw smartphone, wordt de firmware constant bijgewerkt.

Hoe de software van uw regeling (firmware) updaten?

NB:

Uw kookapparaat moet verbonden zijn met de app om de updateknop te zien. Controleer of u de laatste versie van de app uitvoert.

U moet met wifi verbonden zijn.

Stap 1: Apparaat verbinden

Klik op Connect in de app. Hierdoor wordt gecontroleerd op een beschikbare update voor uw kookapparaat. Het verbindingspictogram moet constant blijven en mag niet knipperen op de regeling van uw kookapparaat.

App showing device and "Connect" button
Connection icon is in lower right corner of control panel LCD
Tip: Als het in de afbeelding omcirkelde pictogram knippert, sluit dan alle deuren en deksels en druk op de knop Verbinden op de regeling.
Stap 2: Controleren op updates
Als er een nieuwe firmware-update beschikbaar is voor uw kookapparaat, moet u een knop 'Device Update Available' zien op het startscherm van uw app.
App with "Device Update Available" message displayed
Klik op de knop 'Device Update Available' om uw kookapparaat bij te werken.
Tip: Wees geduldig; het kan even duren voordat uw app bepaalt dat er een update is. Als de updateknop niet verschijnt, lees dan 'Problemen met de app oplossen' hieronder.
Stap 3: Update
Als u hebt geklikt op de knop 'Device Update Available', ziet u een pop-upvenster met instructies over de update. Lees de instructies en klik op Update om uw kookapparaat bij te werken.
App screen with popup window. Update option is on the right. Cancel option is on the left.
Klik op Update in het pop-upvenster om de update te beginnen.
Stap 4: Voortgang volgen
Op de weergave wordt geteld van 00% tot 100%. Na 100% wordt uw apparaat opnieuw ingesteld en verschijnt de informatie over de nieuwe versie, voordat het UIT gaat. Zet uw kookapparaat AAN om te werken.
LCD indicating progress from 0% to 19% to completed version number
Tip: Heel soms zult u uw kookapparaat opnieuw met de app moeten verbinden na de update.

Hoe kunt u de huidige firmwareversie controleren en vergelijken met uw firmwareversie?

Stap 1: Huidige firmwareversie

Ga naar de pagina Appvereisten.

Klik in de vervolgkeuzelijst op 'Huidige firmwareversie'.

App web page with Current Firmware Version text highlighted
Stap 2: Modelnummers

Op de website worden de laatste versie (bv. V002) en de revisie (bv. R006) getoond. In dit voorbeeld verschijnt het als V002R006.

Lees het juiste modelnummer voor uw kookapparaat af.

App web page showing model numbers that display after "Current Firmware Version" is opened
Stap 3: Firmwareversie van apparaat bevestigen

Bevestig uw firmware op uw kooktoestel.

Schakel uw kookapparaat in. U moet een pieptoon horen.

Als uw apparaat al verbonden was, schakel het dan los en opnieuw in.

Stap 4: Getoond model controleren
Op de weergave flitst een getal, bv. 1050. Dit is het modelnummer.
LCD panel displaying model number 1050
Stap 5: Getoonde versie controleren
Op de weergave flitst een getal, bv. V002. Dit is het versienummer.
LCD panel displaying version number "V002"
Stap 6: Getoonde revisie controleren
Op de weergave flitst een getal, bv. R004. Dit is het revisienummer.
LCD panel displaying revision number "R004"
Stap 7: Update nodig?
Als het firmwarenummer van uw kookapparaat anders is dan op de Masterbuilt-website, moet u uw kookapparaat bijwerken.
Wat is firmware?
Mogelijk ziet u verwijzingen naar 'uw firmware updaten'. Firmware is de software die geprogrammeerd is in uw regeling. Dit zijn de 'hersenen' van het product. Zoals uw smartphone, wordt de firmware constant bijgewerkt.

Als het firmwarenummer van uw kookapparaat anders is dan op de Masterbuilt-website, moet u uw kookapparaat bijwerken.

NB:

Dit is het LAATSTE REDMIDDEL. Voer deze stappen niet uit, tenzij u alle andere mogelijke oplossingen hebt geprobeerd. Zodra dit proces begint, kan het niet langer ongedaan worden gemaakt. Uw kookapparaat moet met wifi verbonden zijn.

Stap 1: Apparaat inschakelen

Schakel uw apparaat in. Als uw apparaat al verbonden was, schakel het dan los en opnieuw in. Zet uw apparaat AAN. Uw apparaat moet met wifi verbonden zijn. Het verbindingspictogram moet constant blijven en mag niet knipperen op de regeling van uw kookapparaat.

Connection icon is in lower right corner of control panel LCD
Tip: Als het pictogram knippert, sluit dan alle deuren en deksels en druk op de knop Verbinden op de regeling.
Stap 2: Knoppen ingedrukt houden
Houd de knop 'Temperatuur instellen' en Vleesthermometer op uw regeling ingedrukt. U moet een pieptoon horen. U ziet een reeks getallen op het scherm.
Control panel with "Set Temp" and "Meat Probe" buttons circled. They are the top and left buttons in the circle of buttons around the power button. LCD displays "0235"
Houd de omcirkelde knoppen ingedrukt, totdat u een pieptoon hoort en het lcd-scherm getallen weergeeft.
Stap 3: Schuiven naar nummer 1
Schuif de knop naar rechts, totdat op de weergave C (knipperend) en een cijfer verschijnen. Het cijfer moet 1 zijn.
Device controller with "C" in lower left corer of LCD circled. Scroll knob is at the far right of the controller.
Draai de knop aan de rechterkant van de regeling naar rechts, totdat de omcirkelde C knippert en het cijfer 1 is.
Stap 4: Schuiven naar nummer 0

Druk op de knop Vleesthermometer. De C moet constant zijn en het cijfer 1 moet knipperen.

Schuif de knop naar links, zodat het cijfer 1 het cijfer 0 wordt, zoals afgebeeld.

Device controller with meat probe button above the power button circled. Scroll knob is at the far right of the controller.
Druk op de knop Vleesthermometer en draai de knop naar links, totdat de weergave 0 toont.
Stap 5: Controller resetten

'Temperatuur instellen' en Vleesthermometer ingedrukt houden. Wacht 60 seconden.

Uw regeling wordt opnieuw ingesteld en begint het updateproces.

Device controller with "Set Temp" and "Meat Probe" buttons circled. They are the top and left buttons in the circle of buttons around the power button. The display reads "00".
Tip: Tijdens de update wordt op de weergave geteld van 00% tot 100%. Mogelijk blijft uw apparaat enige tijd op 00% staan. Na 100% wordt uw apparaat opnieuw ingesteld en verschijnt de informatie over de nieuwe versie, voordat het UIT gaat. Zet uw kookapparaat AAN om te werken.

Als uw regeling het updateproces niet begint

Stap 1: Apparaat UITschakelen
Zet het apparaat UIT door de aan-/uitknop ingedrukt te houden.
Stap 2: Kookapparaat uitschakelen
Haal uw kookapparaat uit het stopcontact. Wacht 60 seconden.
Stap 3: Apparaat inschakelen
Apparaat opnieuw inschakelen. Uw apparaat moet nu het updateproces beginnen. (U hoeft NIET OP te starten.)
Stap 4: Wordt het apparaat bijgewerkt?
Als het apparaat niet wordt geüpdatet, is er misschien geen update beschikbaar. Bevestig dat er een nieuwe firmwareversie beschikbaar is op de website.
Stap 5: Contact opnemen met klantondersteuning bij Masterbuilt

Als het apparaat niet wordt geüpdatet en er is een nieuwe update beschikbaar, neem dan contact op met klantondersteuning bij Masterbuilt met de volgende informatie:

 • MAC-adres
 • Model van telefoon (bv. Samsung S10e, iPhone X)
 • Versie van besturingssysteem van telefoon (bv. IOS14.3)
 • Appversie (bv. 3.1.21.20210115.1)
 • Firmwareversie en -revisie (bv. V001R004)

Problemen met de app oplossen

Doe dit eerst.

Regeling resetten
 1. Schakel uw kookapparaat UIT.
 2. Haal uw kookapparaat uit het stopcontact.
 3. Wacht 5 minuten en sluit opnieuw aan.
 4. Uw regeling is opnieuw ingesteld - controleer of het probleem blijft bestaan.
Uw app updaten
Controleer of uw app op uw smartphone is bijgewerkt. Als er een update van de app is, installeer dan nu de nieuwe versie.
Uw regeling updaten
Controleer uw bereik.
 1. Plaats uw smartphone dichter bij uw kookapparaat.
 2. Plaats uw kookapparaat dichter bij de router (wifi).
 3. Bevestig dat uw wifinetwerk 2,4 GHz en niet 5 GHz is.
 4. De app werkt niet op 5GHz-netwerken.

Controleer de antenne op het kookapparaat.

Blijft de antenne draaien tijdens het aanspannen?

Indien ja, verwijder dan de bedekking van het bedieningspaneel. Controleer of de draad voor de antenne niet beschadigd is.

Als de antennedraad beschadigd is, moet u uw regeling vervangen. Neem contact op met klantondersteuning bij Masterbuilt.

Tip: Bij een grill bevindt de antenne zich onder de zijlade. Bij de verticale roker bevindt de antenne zich achter het voorste bedieningspaneel.
Bevestig dat het verbindingspictogram constant blijft op uw kookapparaat.

Als het pictogram knippert:

 1. Sluit alle deuren en deksels.
 2. Druk op de verbindingsknop van de regeling.
Connection icon is in lower right corner of control panel LCD
Het omcirkelde pictogram mag niet knipperen.

Ik kan mijn kookapparaat niet updaten op mijn app.

—De firmware van het kookapparaat kan enkel over wifi worden bijgewerkt. U kunt niet updaten over Bluetooth.

—Firmware-updates moeten worden gedaan op 2,4GHz-wifiverbindingen (NIET 5 GHz).

—Het is niet aanbevolen om te updaten over een verbinding met een hotspot.

—Controleer of er een update beschikbaar is.

—Mogelijk heeft de app wat tijd nodig om te registreren dat er een update beschikbaar is. Wacht 60 seconden na het verbinden.

—Als de knop UPDATE niet verschijnt na 60 seconden, schakel uw kookapparaat dan 5 minuten los, steek opnieuw in het stopcontact, zet AAN en verbind opnieuw op de app.

—Als het probleem blijft bestaan, zie dan Hoe een update forceren op uw kookapparaat? hierboven.

Mijn wifinetwerk verschijnt niet of ik kan niet verbinden met mijn wifi.

Controleer uw bereik.
 1. Plaats uw smartphone dichter bij uw kookapparaat.
 2. Plaats uw kookapparaat dichter bij de router (wifi).
 3. Bevestig dat uw wifinetwerk 2,4 GHz en niet 5 GHz is. De app werkt niet op 5GHz-netwerken.
 4. Controleer het wifipictogram op de app op de signaalsterkte.
Controleer uw wifi-instellingen.
 • Bevestig dat uw wifi-SSID + wachtwoord correct zijn.
 • Bevestig dat wifi-SSID en wachtwoord tezamen minder dan 15 tekens lang zijn (geen spaties of speciale tekens).

GOEDGEKEURD:

 • Wifinaam: Grill
 • Wachtwoord: Master1

NIET GOEDGEKEURD:

 • Wifinaam: Grill Huis
 • Wachtwoord: Master$! 1973*

Ik wil wifi installeren, maar de app vraagt mij om Bluetooth te installeren. Waarom?

—De app gebruikt Bluetooth voor het initiëren van connectiviteit tussen de app en het kookapparaat.

—U kunt wifi niet installeren, zonder eerst via Bluetooth te verbinden. U hebt Bluetooth enkel nodig voor de eerste installatie. Daarna hebt u het niet meer nodig.

—Wifi neemt prioriteit na de installatie. Als er geen wifi is, schakelt de regeling automatisch over op gebruik van Bluetooth.