Bedradingdiagram Voor Digitale houtskoolrookoven

Welkom

Als de regeling van uw Masterbuilt® digitale houtskoolroker niet goed werkt, is de bedrading van het apparaat mogelijk niet correct.

U kunt de volgende problemen zien:

 • Uw regeling herstart onmiddellijk, nadat u de temperatuur hebt ingesteld.
 • Uw regeling leest een foute of onnauwkeurige temperatuur af.
 • Uw regeling wordt helemaal niet ingeschakeld.

Lees het volgende document om te controleren of u de draden van uw digitale houtskoolroker juist hebt aangesloten.

Toegepaste producten

Digitale houtskoolroker, 101 cm
MB20060321
MB20061321

Mijn regeling werkt niet correct.

Doe dit eerst.

Stel uw regeling opnieuw in.
 1. STAP 1: Schakel uw kookapparaat UIT.
 2. STAP 2: Haal uw kookapparaat uit het stopcontact.
 3. STAP 3: Wacht 5 minuten en sluit opnieuw aan.
 4. STAP 4: Uw regeling is opnieuw ingesteld - controleer of het probleem blijft bestaan.
Uw app updaten.
Controleer of uw app op uw smartphone is bijgewerkt. Als er een update van de app is, installeer dan nu de nieuwe versie.
Uw regeling updaten.
 • Controleer of u de recentste firmwareversie uitvoert.
 • Om te controleren op de laatste firmwareversie, leest u de pagina App-apparaatvereisten
Uw temperatuursensor controleren.
 • Schakel uw kookapparaat UIT.
 • Mogelijk is uw temperatuursensor niet juist aangesloten of is de sensor vuil.
 • Verwijder de temperatuursensor, maak het contact schoon met een doek en verbind opnieuw.
De stekker van de temperatuursensor zit in de cirkel
Visuele inspectie
 • Schakel uw kookapparaat UIT. Uw apparaat mag niet heet zijn.
 • Controleer alle draadverbindingen op visuele schade. Controleer de verbindingen van de ventilator, regeling en schakelaar.
 • Controleer de regeling op visuele schade of binnendringend water. Water kan uw regeling beschadigen.
 • Controleer de ventilator op visuele schade. Zijn er barsten of is er schade aan de ventilator of de behuizing ervan?
 • Controleer op vuil in de ventilator. Mogelijk moet u de ventilatorkap verwijderen om vuil schoon te maken dat in de ventilator is gekomen. Om de ventilatorkap te verwijderen, schroeft u de 4 schroeven in de hoeken van de ventilatormantel los.
 • Controleer de schakelaars op visuele schade.
 • Onderdelen die de visuele inspectie niet doorstaan, moeten worden vervangen. Neem contact op met de klantendienst van Masterbuilt.
Draadverbinding is binnen de cirkel
Verwijder de 4 omcirkelde schroeven
Het stopcontact controleren.
 • Controleer of de stroomonderbreker of aardlekschakelaar niet is geactiveerd. Controleer of het apparaat in het stopcontact zit.
 • Als een verlengsnoer voor buiten nodig is, moet het gemarkeerd zijn met een label met de tekst "Geschikt voor gebruik met buitenapparatuur". Zorg ervoor dat de snoeren geaard zijn en goed werken.

Bedradingsdiagram

Versie 1 - geen markeringen

Uw draadaansluitingen hebben geen stickers, plaatjes of kleuren. Zie dit diagram.
 1. 1. De draad 'alleen zwart' komt uit de ventilator en is verbonden met een van de draden 'alleen rood' komend uit het hoofdgedeelte van de roker.
 2. 2. De draad 'rood en zwart' komt uit de regeling en is verbonden met de andere draad 'alleen rood' komend uit het hoofdgedeelte van de roker. Dit is een deel van dezelfde draad die ook met de ventilator moet zijn verbonden.
 3. 3. De draad 'alleen wit' komt uit de regeling en is verbonden met de draad 'rood en zwart' komend uit het hoofdgedeelte van de roker.
De genummerde gebieden komen overeen met de lijst van verbindingen

Versie 2 - stickers/plaatjes A, B, C

Uw draden hebben plaatjes of stickers aangeduid met A, B en C. Zie dit diagram.
 1. Sticker "A":

  De draad 'alleen wit' komt uit de regeling en is verbonden met de draad 'rood en zwart' komend uit het hoofdgedeelte van de roker.
 2. Sticker "B":

  De draad 'rood en zwart' komt uit de regeling en is verbonden met de andere draad 'alleen rood' komend uit het hoofdgedeelte van de roker. Dit is een deel van dezelfde draad die ook met de ventilator moet zijn verbonden.
 3. Sticker "C":

  De draad 'alleen zwart' komt uit de ventilator en is verbonden met een van de draden 'alleen rood' komend uit het hoofdgedeelte van de roker.
Lijntekening van bedrade eenheid met draden A, B, en C gemarkeerd door pijlen
Foto van bedieningspaneel aangesloten op ventilator met draden die voorzien zijn van beletterde labels

Versie 3 - kleuren

De draadaansluitingen hebben verschillende kleuren. Zie dit diagram.

Zwarte aansluiting

De draad 'alleen zwart' komt uit de ventilator en is verbonden met een van de draden 'alleen rood' komend uit het hoofdgedeelte van de roker.

Gele aansluiting

De draad 'rood en zwart' komt uit de regeling en is verbonden met de andere draad 'alleen rood' komend uit het hoofdgedeelte van de roker. Dit is een deel van dezelfde draad die ook met de ventilator moet zijn verbonden.

Witte aansluiting

De draad 'alleen wit' komt uit de regeling en is verbonden met de draad 'alleen wit' komend uit het hoofdgedeelte van de roker.

Lijntekening van bedrade eenheid met gekleurde connectoren gemarkeerd door pijlen
Foto met zwarte, gele en witte connectoren