Privacyverklaring specifiek voor bepaalde staten en territoria

Van kracht op: 1 januari 2023

Deze privacyverklaring voor staten van de VS ('verklaring voor staten') verstrekt bijkomende informatie voor inwoners van de staat Californië, Nevada, Virginia, Colorado en Connecticut in de VS. Gebruikers van onze website en app in deze staten hebben bepaalde privacyrechten bepaald in de wetgeving van de staat. Onze Privacyverklaring en -beleid zijn conform deze wetgevingen—deze verklaring voor staten garandeert dat wij voldoen aan staatspecifieke vereisten. Zo kunnen alle gebruikers een kopie van hun gegevens opvragen of verzoeken om verwijdering.

 • U hebt het recht om te weten of wij uw gegevens verkopen of delen, en om u af te melden als wij dat doen. Wij verkopen of delen uw gegevens niet zoals gedefinieerd door deze staatswetgeving.
 • U hebt het recht om een overzicht te ontvangen van de persoonsgegevens die wij verzamelen, van hoe wij deze gegevens gebruiken, en van de dienstverleners aan wie wij de gegevens bekendmaken.
 • U kunt inzage in uw gegevens vragen, een kopie krijgen en ons vragen uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen.
 • U of uw gemachtigde vertegenwoordiger kan altijd contact met ons opnemen als zij namens u een vraag hebben door het ondersteuningsformulier in te vullen.
 • U kunt bijkomende specifieke privacyrechten hebben in uw staat. Wij behandelen die hieronder in staatspecifieke rubrieken.
 • Recht om te weten welke persoonsgegevens wij verzamelen, en om de gegevens te corrigeren.. U hebt het recht om details te vragen over de specifieke persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, en het recht om onjuiste gegevens te corrigeren. U kunt een kopie van uw gegevens aanvragen door onze ondersteuningspagina te bezoeken
 • Recht om te weten met wie wij uw gegevens delen.. Recht om te weten met wie wij uw gegevens delen. Wij verkopen uw gegevens niet en delen uw gegevens niet voor 'cross-context' gedragsmatige reclamedoeleinden (gerichte reclame op basis van persoonsgegevens), maar wij delen uw gegevens wel met dienstverleners voor legitieme zakelijke doeleinden, zoals uiteengezet in ons privacybeleid en onze Privacyverklaring en -beleid.
 • Recht om verwijdering of correctie te vragen. U hebt het recht om te vragen dat uw gegevens worden verwijderd of gecorrigeerd. In bepaalde gevallen kan een uitzondering voorkomen dat wij aan uw verzoek tot verwijdering voldoen. Voorbeelden van uitzonderingen: wanneer wij gegevens moeten bewaren om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, fraude op te sporen, meldingen van misbruik of andere schendingen van de dienstvoorwaarden te onderzoeken of beveiligingsproblemen op te lossen. Na verificatie van uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen (tenzij er een uitzondering van toepassing is) en zullen wij onze dienstverleners opdragen om hetzelfde te doen.
 • Recht op geen discriminatie. Wij zullen het u niet kwalijk nemen wanneer u uw rechten uitoefent, en wij moedigen u aan om uw privacyinstellingen nauwkeurig te bekijken. Wij beantwoorden graag al uw vragen en zullen uw privacykwesties graag behandelen.

We may have collected the following categories of Personal Information from you in the last twelve (12) months:

Wij zullen uw identiteit verifiëren wanneer u contact met ons opneemt, op basis van bepaalde beperkte informatie die u ons verstrekt in ons ondersteuningsformulier. U kunt het gemakkelijkst contact opnemen met ons door onze ondersteuningspagina te verzenden Wij kunnen niet op uw verzoek reageren en kunnen u geen persoonsgegevens verstrekken, als wij uw identiteit of bevoegdheid om het verzoek te doen, niet kunnen verifiëren en niet kunnen bevestigen dat de persoonsgegevens op u betrekking hebben. Wij zullen in het verzoek verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruiken om uw identiteit of bevoegdheid voor het verzoek te verifiëren.

Conform de California Consumer Privacy Act (CCPA) hebt u rechten bij de behandeling van uw gegevens of persoonsgegevens. Inwoners van Californië kunnen volgens de wet ervoor kiezen om zich af te melden voor de 'verkoop' van hun persoonsgegevens aan derden. Op basis van de CCPA-definitie verwijst de term 'verkoop' naar de verzameling van gegevens voor doeleinden van reclame en andere communicatie. Meer lezen over de CCPA en uw privacyrechten op https://oag.ca.gov/privacy/ccpa

Om in aanmerking te komen om u af te melden, moet u bladeren vanuit Californië.

Mijn persoonsgegevens niet verkopen.

Artikel 1798.83 van het burgerlijk wetboek van Californië staat gebruikers die in Californië wonen, toe om van ons eenmaal per jaar gratis een lijst te verkrijgen van derden aan wie wij in het afgelopen kalenderjaar eventueel persoonsgegevens hebben bekendgemaakt voor doeleinden van directe marketing. Als u een inwoner van Californië bent en u wenst dit verzoek in te dienen, neem dan contact op met ons of schrijf naar:

5367 New Peachtree Road
Suite 150
Chamblee, GA 30341

Als u in de staat Virginia in de VS woont, hebt u een aantal bijkomende rechten:

 • Als wij uw verzoek om rechten afwijzen, hebt u het recht om in beroep te gaan tegen die beslissing. Wij zullen u op dat moment de nodige informatie bezorgen om beroep in te dienen.
 • U hebt het recht om u af te melden voor gerichte reclame.
 • U hebt het recht om u af te melden voor profilering ter bevordering van beslissingen die juridische of vergelijkbare significante gevolgen hebben voor de consument. Wij doen niet aan dergelijke profilering volgens het recht van de staat Virginia. U hoeft u dus niet af te melden.

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet, zoals gedefinieerd in hoofdstuk 603A van de herziene wetten van de staat Nevada ('covered data': individueel identificeerbare informatie).

Als u in de staat Colorado in de VS woont, hebt u vanaf 1 juli 2023 een aantal bijkomende rechten:

 • Als wij uw verzoek om rechten afwijzen, hebt u het recht om in beroep te gaan tegen die beslissing. Wij zullen u op dat moment de nodige informatie bezorgen om beroep in te dienen.
 • U hebt het recht om u af te melden voor gerichte reclame.
 • U hebt het recht om u af te melden voor profilering ter bevordering van beslissingen die juridische of vergelijkbare significante gevolgen hebben voor de consument. Wij doen niet aan dergelijke profilering volgens het recht van de staat Virginia. U hoeft u dus niet af te melden.

Als u in de staat Connecticut in de VS woont, hebt u vanaf 1 juli 2023 een aantal bijkomende rechten:

 • Als wij uw verzoek om rechten afwijzen, hebt u het recht om in beroep te gaan tegen die beslissing. Wij zullen u op dat moment de nodige informatie bezorgen om beroep in te dienen.
 • U hebt het recht om u af te melden voor gerichte reclame.
 • U hebt het recht om u af te melden voor profilering ter bevordering van beslissingen die juridische of vergelijkbare significante gevolgen hebben voor de consument. Wij doen niet aan dergelijke profilering volgens het recht van de staat Virginia. U hoeft u dus niet af te melden.

Als u nog vragen hebt over uw persoonsgegevens of over iets anders in ons privacybeleid, neem dan gewoonweg contact op met ons.

Premier Specialty Brands, LLC
https://www.masterbuilt.com/pages/contact-us
5367 New Peachtree Road, Suite 150
Chamblee, GA, 30341