Översikt över appen Digital Charcoal

Innehållsförteckning

Anslut tillagningsenheten till appen
Bestäm din:
 • App-version
 • MAC-adress
 • Firmwareversion
Uppdatera styrenhetens programvara (fast programvara)
Kontrollera den aktuella versionen av den fasta programvaran jämfört med din version av den fasta programvaran
Så här tvingar du fram en uppdatering till tillagningnsenheten.
Felsökning av appar

Tillämpade produkter

Gravity Series® 560 Digital kolgrill + rök
MB20040220
MB20041020
Gravity Series® 600 Digital Charcoal Griddle + Grill + Smoker
MB20041023
MB20041423
Gravity Series® 800 digital kolgrill + stekbord + rök
MB20040221
MB20042221
MB20010122
Gravity Series® 1050 Digital kolgrill + rök
MB20041220
MB20041320
AutoIgnite™ Series 545 Digital Charcoal Grill + Smoker
MB20041124
MB20042724
710 WiFi Digital Electric Smoker
MB20070924
MB20072024
MB20072124
101 cm digital kolrökskåp
MB20060321
MB20061321

Så här ansluter du din tillagnngsenhet till appen

Observera:

För att du ska kunna ansluta din matlagningsenhet till appen måste du ladda ner Masterbuilt-appen. Se till att du har den senaste versionen av appen installerad.

Kontrollera att du är ansluten till WiFi och att telefonens Bluetooth är påslagen.

Steg 1: Lägg till enhet
Du bör se det här på App-startskärmen. Klicka på "Add a New Device" (Lägg till en ny enhet).
App screen displaying a circle around a plus sign in it and the text "Add a New Device" at the bottom of the screen. Click on the circle with the plus sign.
Steg 2: Börja kopplingsprocessen

Säkerställ att du är i närheten av köksapparaten och att den är påslagen.

Dryck på anslutningsknappen på tillagningsenheten och håll den intryckt tills du hör ett långt pip. Din matlagningsenhet ska visa "PAIR" på kontrollpanelen.

Phone screen with the message "Connect to your device" and an image showing the connect button on the device controller
LCD panel displaying word "PAIR"
Steg 3: Låt telefonen hitta enheten

Din smartphone kommer att söka efter din tillagningsenhet. När anslutningen är gjord meddelar appen dig.

Klicka på "Next" (nästa) för att fortsätta installationen.

Screen that displays while phone searches for device
Screen that displays after the device has been found. The "Next" button is displayed at the bottom of the screen.
Steg 4: Namnge enhet
Nämn din tillagnngsenhet. Detta är det namn som kommer att visas på startskärmen i din app.
Phone screen with keyboard and text "Name your device"
Steg 5: Anslut telefonen till WiFi
Din smartphone söker efter WiFi-nätverk. Välj ditt WiFi-nätverk och ange lösenordet.
Screen that displays wait icon while searching for WiFi
List of available WiFi networks
Tips: WiFi SSID och Password kan behöva vara mindre än 15 tecken tillsammans. (Inga mellanslag eller specialtecken).
Steg 6: Para ihop telefon och enhet
Din smartphone kommer att para ihop din tillagningssenhet med ditt WiFi-nätverk. När det är klart kommer anslutningsikonen att lysa på köksenhetens display. Det betyder att du har kopplat din matlagningsenhet till din app.
Screen with wait icon that displays while phone connects to device. Note this might take up to 5 minutes.
Connection icon is in lower right corner of control panel LCD
Steg 7: Parning slutförd
Parningen är slutförd. Du har lyckats ansluta din tillagningsenhet till Masterbuilt-appen. Du bör se din enhet i din app.
App screen with "Setup complete" message
Screen displaying image of device, device name, "Disconnect" button and "Remote" button
Klicka på knappen "REMOTE" för att börja laga mat med appen.
WiFi-styrka
Phone screen with WiFi icon in bottom right corner
WiFi icon at different signal strengths, weaker on the left and stronger on the right. The icon becomes solid white at strongest signal strength.
Tips: WiFi-ikonen i appen visar din signalstyrka. Om du har svag signalstyrka flyttar du tillagningsenheten närmare routern.

Bestäm din programversion, MAC-adress och version av fast programvara

Hitta din fasta programvara via appen

Steg 1: Öppna menyn
Gå till startskärmen i din Masterbuilt-app. Klicka på menyraderna uppe till vänster.
Menu icon is in upper left corner of the screen. Tap to open menu.
Steg 2: Öppna profilen
Klicka på "Profile" i menyn.
Screen with menu open. "Profile" is the first link.
Steg 3: Hitta versionsuppgifter

Rulla nedåt, så listar appen appversionen, Mac-adressen samt version och revidering av firmware.

Version och revidering av firmware visas som en siffra, t.ex. 3.0.001. Den första siffran, 3, är versionsnumret och visas på styrenheten som "V003". Den andra siffran, 0, är revisionsnumret och visas på styrenheten som "R000".

App screen showing app version, Mac address and firmware version
Tips: Om din app inte visar denna information måste du uppdatera din app.

Hitta din fasta programvara via styrenheten

Steg 1: Koppla in enheten

Sätt in din tillagningsenhet. Du bör höra ett pip.

Om enheten redan är inkopplad, koppla ur den och koppla in den igen.

Steg 2: Kontrollera den visade modellen
Displayen blinkar ett nummer, till exempel "1050". Detta är modellnumret.
LCD panel displaying model number 1050
Steg 3: Kontrollera den visade versionen
Displayen blinkar med ett nummer, till exempel "V002". Detta är versionsnumret.
LCD panel displaying version number "V002"
Steg 4: Kontrollera den visade revisionen
Displayen blinkar med ett nummer, till exempel "R004". Detta är revisionsnumret.
LCD panel displaying revision number "R004"
Vad är firmware?
Du kan se hänvisningar till att "uppdatera din firmware". Firmware är den programvara som är programmerad i din styrenhet. Det är produktens hjärna. Precis som din smartphone uppdateras den fasta programvaran ständigt.

Hur du uppdaterar styrenhetens programvara (fast programvara)

Observera:

Du måste ha din matlagningsenhet ansluten till appen för att se uppdateringsknappen. Kontrollera att du använder den senaste versionen av appen.

Kontrollera att du är ansluten till WiFi.

Steg 1: Anslut enheten

Klicka på "anslut" i appen. Detta kontrollerar om det finns en tillgänglig uppdatering för din tillagningsenhet. Kontrollera att anslutningsikonen är fast och inte blinkar på styrenheten för din tillagningsenhet.

App showing device and "Connect" button
Connection icon is in lower right corner of control panel LCD
Tips: Om ikonen som är inringad i bilden blinkar, stäng alla dörrar och luckor och tryck på anslutningsknappen på styrenheten.
Steg 2: Sök efter uppdateringar
När en ny uppdatering av den inbyggda programvaran är tillgänglig för din tillagningsenhet bör du se en knapp "Enhetsuppdatering tillgänglig" på App-startskärmen.
App with "Device Update Available" message displayed
Klicka på knappen "Enhetsuppdatering tillgänglig" för att uppdatera din tillagningsenhet.
Tips: Ha tålamod, det kan ta en stund innan appen upptäcker att det finns en uppdatering. Om uppdateringsknappen inte visas, se App Felsökning nedan.
Steg 3: Uppdatera
När du klickar på "Enhetsuppdatering tillgänglig" får du en popup-rutan med instruktioner om uppdateringen. Läs instruktionerna och tryck på "Update" för att uppdatera din tillagningsenhet.
App screen with popup window. Update option is on the right. Cancel option is on the left.
Klicka på "Update" i popup-fönstret för att påbörja uppdateringen.
Steg 4: Övervaka framstegen
Displayen räknar från upp 00 % till 100 %. När du når 100 % återställs enheten och visar den nya versionens information innan den stängs av. Slå på din tillagninsenhet för att den ska fungera.
LCD indicating progress from 0% to 19% to completed version number
Tips: I sällsynta fall kan det hända att du måste ansluta din tillagningsenhet till appen igen efter uppdateringen.

Hur du kontrollerar den aktuella versionen av den fasta programvaran jämfört med din version av den fasta programvaran

Steg 1: Aktuell firmwareversion

Gå till sidan med krav på appen

Klicka på rullgardinsmenyn "Aktuell firmwareversion".

App web page with Current Firmware Version text highlighted
Steg 2: Modellnummer

Vad du hittar på webbplatsen är den senaste versionen (V002) och revideringen (R006) och visas till exempel som "V002R006".

Säkerställ att du läser rätt modellnummer för din matlagningsenhet.

App web page showing model numbers that display after "Current Firmware Version" is opened
Steg 3: Bekräfta version av enhetens fasta programvara

Bekräfta den fasta programvaran på din tillagningsenhet.

Sätt in din tillagningsenhet. Du bör höra ett pip.

Om enheten är inkopplad, koppla ur den och koppla in den igen.

Steg 4: Kontrollera den visade modellen
Displayen blinkar med siffran "1050" till exempel. Detta är modellnumret.
LCD panel displaying model number 1050
Steg 5: Kontrollera den visade versionen
Displayen blinkar med ett nummer "V002" till exempel. Detta är versionsnumret.
LCD panel displaying version number "V002"
Steg 6: Kontrollera visad revision
Displayen blinkar med ett nummer "R004" till exempel. Detta är revisionsnumret.
LCD panel displaying revision number "R004"
Steg 7: Behöver du uppdatera?
Om numret på den inbyggda programvaran för din tillagningsenhet inte stämmer överens med numret på Masterbuilt-webbplatsen kan du behöva uppdatera din tillagningsenhet.
Vad är firmware?
Du kan se hänvisningar till att "uppdatera din firmware". Firmware är den programvara som är programmerad i din styrenhet. Det är produktens hjärna. Precis som din smartphone uppdateras den fasta programvaran ständigt.

Så här tvingar du fram en uppdatering till tillagningnsenheten.

Observera:

Detta är en SISTA RESERVATION. Utför inte de här stegen om du inte har försökt med alla andra metoder för felsökning. När den här processen väl har påbörjats kan den inte göras ogjord. Kontrollera att din tillagningsenhet är ansluten till WiFi.

Steg 1: Koppla in enheten

Sätt in enheten. Om den redan är inkopplad kopplar du ur den och kopplar in den igen. Slå på enheten. Se till att enheten är ansluten till WiFi. Kontrollera att anslutningsikonen är fast och inte blinkar på din tillagningsenhetens styrenhet.

Connection icon is in lower right corner of control panel LCD
Tips: Om ikonen blinkar stänger du alla dörrar och lock och trycker på anslutningsknappen på styrenheten.
Steg 2: Tryck och håll in knapparna
Dryck och håll in knapparna "Set Temp" och "Meat Probe" på kontrollpanelen. Du bör höra ett pip. Skärmen visar en serie siffror.
Control panel with "Set Temp" and "Meat Probe" buttons circled. They are the top and left buttons in the circle of buttons around the power button. LCD displays "0235"
Tryck och håll in de inringade knapparna tills du hör ett pip och LCD-skärmen visar siffrorna.
Steg 3: Bläddra till nummer 1
Bläddra vredet medurs tills du ser "C" (blinkande) och ett nummer på displayen. Siffran ska vara 1.
Device controller with "C" in lower left corer of LCD circled. Scroll knob is at the far right of the controller.
Vrid vredet på höger sida av styrenheten medurs tills det inringade "C" blinkar och numret är "1".
Steg 4: Bläddra till nummer 0

Tryck på knappen "Meat Probe". "C" ska vara fast och siffran "1" ska blinka.

Scroll the knob counter-clockwise to get the number "1" to read number "0" as pictured.

Device controller with meat probe button above the power button circled. Scroll knob is at the far right of the controller.
Rulla vredet moturs för att få siffran "1" att läsa siffran "0" som på bilden.
Steg 5: Återställ regulatorn

Dryck på och håll in "Set Temp" och "Meat Probe". Vänta 60 sekunder.

Din styrenhet ska återställas och gå in i uppdateringsprocessen.

Device controller with "Set Temp" and "Meat Probe" buttons circled. They are the top and left buttons in the circle of buttons around the power button. The display reads "00".
Tips: Under uppdateringen räknas displayen från 00 % till 100 %. Det kan hända att din enhet stannar på 00 % under en viss tid. När du når 100 % kommer enheten att nollställas och visa informationen om den nya versionen innan den stängs av. Slå på din tillagningsenhet för att den ska fungera.

Om din styrenhet inte går in i uppdateringsprocessen

Steg 1: Stäng av enheten
Stäng av enheten genom att hålla in strömknappen.
Steg 2: Koppla ur enheten
Koppla ur enheten från väggen. Vänta 60 sekunder.
Steg 3: Anslut enheten
Sätt i den igen. Din enhet bör nu påbörja uppdateringsprocessen. (Du behöver INTE slå på strömmen).
Steg 4: Uppdaterar enheten?
Om enheten inte uppdateras kanske det inte finns någon uppdatering tillgänglig. Bekräfta att en ny version av den fasta programvaran finns tillgänglig på webbplatsen.
Steg 5: Kontakta Masterbuilts kundtjänst

Om den inte uppdateras och det finns en ny uppdatering tillgänglig, kontakta Masterbuilts kundtjänst med följande information:

 • MAC-adress
 • Telefonmodell (t.ex. Samsung S10e, iPhone X)
 • Telefonens OS-version (t.ex. IOS14.3)
 • App-version (t.ex. 3.1.21.20210115.1)
 • Version och revidering av inbyggd programvara (t.ex. V001R004)

Felsökning av appar

Gör detta först

Återställ styrenheten
 1. Stäng av tillagningsenheten
 2. Koppla ur tillagningsenheten från väggen
 3. Vänta 5 minuter och koppla in den igen
 4. Styrenheten är återställd - kontrollera om problemet kvarstår.
Uppdatera din app
Se till att din app är uppdaterad på din smartphone. Om det finns en uppdatering av appen installerar du den nya versionen nu.
Uppdatera din styrenhet
Kontrollera räckvidden
 1. Flytta din smartphone närmare tillagningsenheten.
 2. Flytta tillagningsenheten närmare routern (WiFi).
 3. Bekräfta att ditt WiFi-nätverk är 2,4GHz och inte 5GHz.
 4. Appen fungerar inte på 5GHz-nätverk.

Kontrollera antennen på tillagningsenheten

Håller den på när du drar åt?

Om ja, ta bort locket på kontrollpanelen och kontrollera om antenntråden är skadad.

Om antenntråden är skadad måste du byta ut styrenheten. Kontakta Masterbuilt kundtjänst.

Tips: För grillar är antennen placerad under sidohyllan. För den vertikala rökaren är antennen placerad bakom den främre kontrollpanelen.
Bekräfta att anslutningsikonen är fast på din matlagningsenhet.

Om ikonen blinkar:

 1. Stäng alla dörrar och lock.
 2. Tryck på anslutningsknappen på din enhet
Connection icon is in lower right corner of control panel LCD
Kontrollera att den inringade ikonen inte blinkar.

Jag kan inte uppdatera min tillagningsenhet i min app

—Köksenhetens fasta programvara kan endast uppdateras via WiFi. Du kan inte uppdatera via Bluetooth.

—Det krävs att uppdateringar av den fasta programvaran utförs på 2,4 GHz WiFi-anslutningar (INTE 5 GHz).

—Det rekommenderas inte att uppdatera via Hot-Spot-anslutningar.

—Kontrollera att det finns en tillgänglig uppdatering.

—Appen kan behöva ett ögonblick för att registrera att det finns en tillgänglig uppdatering. Vänta 60 sekunder efter anslutningen.

—Om knappen "UPDATE" inte visas efter 60 sekunder, koppla ur matlagningsenheten i 5 minuter, koppla in den igen, slå på strömmen och återanslut i appen.

—Om problemet kvarstår, se Hur du tvingar fram en uppdatering till din matlagningsenhet ovan.

Mitt WiFi-nätverk visas inte eller jag kan inte ansluta till mitt WiFi-nätverk.

Kontrollera räckvidden
 1. Flytta din smartphone närmare matlagningsenheten.
 2. Flytta matlagningsenheten närmare routern (WiFi).
 3. Bekräfta att ditt WiFi-nätverk är 2,4 GHz och inte 5 GHz. Appen fungerar inte i 5GHz-nätverk.
 4. Kontrollera din signalstyrka i WiFi-ikonen i appen.
Kontrollera dina WiFi-inställningar
 • Bekräfta att WiFi SSID och lösenord är korrekta.
 • Bekräfta att WiFi SSID och lösenord är mindre än 15 tecken tillsammans (inga mellanslag eller specialtecken).

GODKÄNT:

 • WiFi-namn: Grill
 • Passord: Master1

INTEGODKÄNT:

 • WiFi-namn: Grill House
 • Passord: Master$! 1973*

Jag vill konfigurera WiFi, men appen uppmanar mig att konfigurera Bluetooth. Varför?

—Appen använder Bluetooth för att skapa anslutning mellan appen och matlagningsenheten.

—Det går inte att ställa in WiFi utan att först ansluta via Bluetooth. Du behöver bara Bluetooth för den första inställningen. Därefter behövs den inte.

—WiFi prioriteras när den väl är inställd, om WiFi inte finns kommer kontrollern automatiskt att växla över till att använda Bluetooth.