Försäkran om efterlevnad

Masterbuilt
5367 New Peachtree Road, Suite 150, Chamblee, GA 30341

Inledning

Masterbuilt har tagit på sig att följa de högsta standarderna för produktsäkerhet och säkerställer att våra smarta grillenheter, mobilappar och webbtjänster uppfyller stränga säkerhetsprotokoll i enlighet med de brittiska föreskrifterna om produktsäkerhet och telekommunikationsinfrastruktur (Security Requirements for Relevant Connectable Products) 2023 (PSTI). Denna försäkran om efterlevnad beskriver våra metoder och vår efterlevnad av riktlinjerna NIST 8259A, ETSI EN 303 645-kraven och de allmänna PSTI-kraven.

Översikt över efterlevnad

Våra produkter är utformade för att följa alla tillämpliga bestämmelser. Vi säkerställer följande:

  • Identifiering och hantering av enheter: Varje enhet har unik identifiering och säkra hanteringsrutiner som följer både NIST 8259A och ETSI EN 303 645-specifikationerna.
  • Säker konfiguration: Enheter konfigureras på ett säkert sätt med hjälp av krypterad kommunikation och robusta unika autentiseringsmetoder.
  • Skydd av personuppgifter: Vi tillämpar krypterad kommunikation och rigorösa standarder för dataskydd.
  • Logisk åtkomstkontroll: Åtkomst till enhetsgränssnitt kontrolleras noggrant med hjälp av säkra API:er, unika lösenord och fysiska enhetsskydd.
  • Processer för uppdatering av programvara: Användarens samtycke krävs för varje uppdatering av firmware och hanteras på ett säkert sätt.
  • Medvetenhet om cybersäkerhet: Vi upprätthåller höga nivåer av säkerhetsmedvetenhet genom kontinuerlig övervakning, regelbundna kodgranskningar och integrering av avancerade säkerhetsverktyg.

Produktspecifik efterlevnad

Produktens namn Status för efterlevnad Minimiperiod för säkerhetsuppdatering
och support
Kolgrill + rök Gravity Series 800 - Costco
MB20040122
NIST 8259A / ETSI EN 303 645 / PSTI 2023 Maj 2025
Stekbord Gravity Series 800 - US
MB20040221
NIST 8259A / ETSI EN 303 645 / PSTI 2023 Maj 2025
Kolgrill + rök Gravity Series 800
MB20040222
NIST 8259A / ETSI EN 303 645 / PSTI 2023 Maj 2025
Stekbord Gravity Series 800 - Internationellt
MB20042221
NIST 8259A / ETSI EN 303 645 / PSTI 2023 Maj 2025
Gravity Series 560 - Internationellt
MB20041020
NIST 8259A / ETSI EN 303 645 / PSTI 2023 Maj 2025
Gravity Series 560 - US
MB20040220
NIST 8259A / ETSI EN 303 645 / PSTI 2023 Maj 2025
Gravity Series 1050 - Internationellt
MB20041320
NIST 8259A / ETSI EN 303 645 / PSTI 2023 Maj 2025
Gravity Series 1050 - US
MB20041220
NIST 8259A / ETSI EN 303 645 / PSTI 2023 Maj 2025
Stekbord Gravity Series 1050
MB20181622
NIST 8259A / ETSI EN 303 645 / PSTI 2023 Maj 2025
Gravity Series 600 - Internationellt
MB20041423
NIST 8259A / ETSI EN 303 645 / PSTI 2023 Maj 2025
Gravity Series 600 - Nordamerika
MB20041023
NIST 8259A / ETSI EN 303 645 / PSTI 2023 Maj 2025
Gravity Series 900 med pizza oven - Costco
MB20041823
NIST 8259A / ETSI EN 303 645 / PSTI 2023 Maj 2025
Gravity Series XT - Internationellt
MB20043024
NIST 8259A / ETSI EN 303 645 / PSTI 2023 Maj 2025
Gravity Series XT - Nordamerika
MB20041223
NIST 8259A / ETSI EN 303 645 / PSTI 2023 Maj 2025
Digitala kolrökar - Internationellt
MB20061321
NIST 8259A / ETSI EN 303 645 / PSTI 2023 Maj 2025
Digitala kolrökar - US
MB20060321
NIST 8259A / ETSI EN 303 645 / PSTI 2023 Maj 2025
710 WiFi Digital elektrisk rökare - Nordamerika
MB20070924
NIST 8259A / ETSI EN 303 645 / PSTI 2023 Maj 2025
710 WiFi Digital elektrisk rökare - EU
MB20072024
NIST 8259A / ETSI EN 303 645 / PSTI 2023 Maj 2025
710 WiFi Digital elektrisk rökare - UK
MB20072124
NIST 8259A / ETSI EN 303 645 / PSTI 2023 Maj 2025
710 WiFi Digital elektrisk rökare - AUS|NZ
MB20072224
NIST 8259A / ETSI EN 303 645 / PSTI 2023 Maj 2025
AutoIgnite Series 545 - Nordamerika
MB20041124
NIST 8259A / ETSI EN 303 645 / PSTI 2023 Maj 2025
AutoIgnite Series 545 - Internationellt
MB20042724
NIST 8259A / ETSI EN 303 645 / PSTI 2023 Maj 2025

Dokumentation om efterlevnad

Detaljerad dokumentation av efterlevnad för varje produkt eller förordning finns tillgängliga och uppdateras kontinuerligt för att återspegla de senaste säkerhetsrutinerna och lagstadgade kraven. Dessa dokument kan begäras inom fem arbetsdagar genom att skicka ett e-postmeddelande till security@middlebyoutdoor.com.

Policy för avslöjande av sårbarheter

Vi uppmuntrar rapportering av potentiella säkerhetsproblem via våra dedikerade kanaler. Vår policy för avslöjande av sårbarheter beskriver processen för säker inlämning av rapporter och vårt åtagande att lösa problem snabbt.

Tillämpningsområde: Denna policy gäller för alla Masterbuilts produkter, tjänster och tillhörande infrastruktur, inklusive mobilappar och webbtjänster.

Rapportering: Om du upptäcker en säkerhetssårbarhet, rapportera den via security@middlebyoutdoor.com. Inkludera följande information:

  • Berörd produkt/tjänst
  • Beskrivning av sårbarhet
  • Steg för att reproducera (om tillämpligt)

Bekräftelse: Vi bekräftar mottagandet av din rapport inom 5 arbetsdagar och ger en preliminär bedömning inom 30 arbetsdagar.

Tack för att du hjälper oss att upprätthålla en säker miljö.

Åtagande till säkerhet

Masterbuilt strävar efter ständiga förbättringar och innovation inom cybersäkerhet för att säkerställa att våra produkter är trygga och säkra för alla användare. Vi följer alla gällande och kommande bestämmelser och utvärderar kontinuerligt våra metoder mot de senaste säkerhetsstandarderna.