Digitala träkolsrök kopplingsschema

Välkommen

Om kontrollenheten för Masterbuilt® Digitala träkolsrök inte fungerar som den ska kan det hända att enheten inte är kopplad på rätt sätt.

Du kan märka följande möjliga problem:

 • Regulatorn startar om direkt efter att du har ställt in temperaturen
 • Regulatorn läser av fel eller felaktig temperatur
 • Regulatorn kanske inte alls startar.

Läs följande dokument för att se till att du har anslutit kablarna på din Digitala träkolsrök på rätt sätt.

Tillämpade produkter

101 cm digital kolrökskåp
MB20060321
MB20061321

Min styrenhet fungerar inte korrekt

Gör detta först

Återställ din styrenhet
 1. STEG 1: Stäng av tillagningsenheten.
 2. STEG 2: Koppla ur tillagningsenheten från väggen.
 3. STEG 3: Vänta 5 minuter och koppla in den igen.
 4. STEG 4: Kontrollen är återställd - kontrollera om problemet kvarstår.
Uppdatera appen
Se till att appen är uppdaterad på din smartphone. Om det finns en uppdatering av appen installerar du den nya versionen nu.
Uppdatera styrenheten
 • Kontrollera att du använder den senaste versionen av den fasta programvaran.
 • För att kontrollera om du har den senaste versionen av den fasta programvaran, se sidan Krav för App-enheter.
Kontrollera temperaturgivaren
 • Stäng av matlagningsmaskinen.
 • Temperaturgivaren kanske inte är korrekt ansluten eller är smutsig.
 • Ta bort temperaturgivaren, rengör kontakten med en trasa och koppla in den igen.
Temperaturgivarens plugg är inne i cirkeln
Visuell kontroll
 • Stäng av matlagningsmaskinen. Kontrollera att apparaten inte är varm.
 • Kontrollera alla ledningsanslutningar för att se om de är skadade. Kontrollera anslutningarna till fläkt, styrenhet och strömbrytare.
 • Kontrollera styrenheten för visuella skador eller vatteninträngning. Vatten kan skada styrenheten.
 • Kontrollera fläkten för visuella skador. Finns det några sprickor eller skador i fläkten eller fläkthuset?
 • Kontrollera om det finns skräp i fläkten. Du kan behöva ta bort fläktkåpan för att ta bort skräp som har kommit in i fläkten. För att ta bort fläktkåpan tar du bort de 4 skruvarna i hörnen på fläktkåpan.
 • Kontrollera om brytarna är visuellt skadade.
 • Om någon komponent inte har klarat av den visuella inspektionen bör den bytas ut. Kontakta Masterbuilt kundtjänst.
Ledningsanslutningen är innanför cirkeln
Ta bort de 4 inringade skruvarna
Kontrollera väggkontakten
 • Kontrollera att brytaren eller GFCI:n inte är utlöst. Kontrollera att enheten är ansluten till väggen.
 • Als een verlengsnoer voor buiten nodig is, moet het gemarkeerd zijn met een label met de tekst "Geschikt voor gebruik met buitenapparatuur". Zorg ervoor dat de snoeren geaard zijn en goed werken.

Kopplingsschema

Version 1 - Ingen märkning

Dina kabelkontakter har inga klistermärken, etiketter eller färger. Se det här diagrammet
 1. 1. Den svarta kabeln som kommer från fläkten ansluts till en av de röda kablarna som kommer från röken.
 2. 2. Den "röda och svarta" kabeln från styrenheten ansluts till den andra "endast röda" kabeln från rökarens kropp. Detta är en del av samma tråd som också ska anslutas till fläkten.
 3. 3. Den vita kabeln från styrenheten ansluts till den röda och svarta kabeln från röken.
Numrerade områden motsvarar listan över anslutningar

Version 2 - "A, B, C" klistermärken/taggar

Ledningarna har etiketter eller klistermärken med etiketter med beteckningarna "A", "B" och "C". Se det här diagrammet.
 1. Klistermärke "A":

  Den "vita kabeln" som kommer från styrenheten är ansluten till den "röda och svarta" kabeln som kommer från röken.
 2. Klistermärke "B":

  Den "röda och svarta" ledningen från styrenheten ansluts till den andra "endast röda" ledningen som kommer från rökarens kropp. Detta är en del av samma tråd som också ska anslutas till fläkten.
 3. Klistermärke "C":

  Den svarta kabeln från fläkten ansluts till en av de röda kablarna från röken.
Linjedragning av en trådbunden enhet med ledningarna A, B och C markerade med pilar.
Foto av kontrollpanelen ansluten till fläkten med ledningar med bokstavsmarkeringar.

Version 3 - Färger

Dina kabelkontakter har olika färger. Se det här diagrammet.

Svart kontakt

Den svarta kabeln som kommer från fläkten ansluts till en av de röda kablarna som kommer från röken.

Gul kontakt

Den "röda och svarta" kabeln som kommer från styrenheten är ansluten till den andra "endast röda" kabeln som kommer från röken. Detta är en del av samma tråd som också ska anslutas till fläkten.

Vit kontakt

Den vita kabeln som kommer från styrenheten är ansluten till den vita kabeln som kommer från röken.

Linjedragning av den kabeldragna enheten med färgade kontakter markerade med pilar.
Foto som visar svarta, gula och vita kontakter