Classic-appen

Opening screen of the Classic App, displaying the Masterbuilt name and logo
Classic App icon, a light gray square with rounded corners. Has the Masterbuilt logo in black and a small, black Bluetooth logo in the lower right corner

iOS

 • iOS 11.0 eller högre med iPhone 6 eller högre
 • Måste ha stöd för Bluetooth 4.0 eller högre

Android

 • Android 6 eller högre
 • Måste ha stöd för Bluetooth 4.0 eller högre

Vilken är den aktuella versionen av den inbyggda programvaran? V003 R000 (3.0.01)
Vilka produkter är kompatibla med den här appen? Den här appen ska användas med Masterbuilt Digital elektrisk rökare. För Gravity Series® och AutoIgnite™ Series kolgrill + rök kan du kontrollera Masterbuilt Grills + Smokers App
Vad är fast programvara och hur installerar jag den?

Firmware är en uppdatering av produkten och kräver att den digitala styrenheten är ansluten till Wi-Fi. Det rekommenderas att uppdateringar av firmware utförs på 2,4 GHz Wi-Fi-anslutningar (INTE 5 GHz). Det rekommenderas inte att uppdatera över hotspot-anslutningar. När uppdateringar är tillgängliga får du en uppmaning att uppdatera grillens fasta programvara när du öppnar appen.

Videor om "Hur man gör"

Videor om "Hur man gör" finns på YouTube

Tips för Wi-Fi

Använd ett 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk (inte 5 GHz) med en stark signal för att konfigurera Wi-Fi på rök.
Tillfälliga hot spots rekommenderas inte.
Ändringar i inställningarna för modemet/routern kan leda till att grillen förlorar Wi-Fi-anslutningen och installationen måste upprepas.
Vad händer om jag har problem med att ansluta till appen?

Om du får problem under den första installationen eller om du får problem med anslutningen, följ nedanstående steg för att konfigurera rök igen:

 1. Koppla ur röken.
 2. Om du har lagt till en rök i appen kan du ta bort den genom att trycka på "X"-knappen.
 3. Logga ut från ditt Masterbuilt-konto via profildelen på skärmen.
 4. Ta bort appen.
 5. Starta om telefonen.
 6. Installera appen på nytt.
 7. Logga in på ditt Masterbuilt-konto.
 8. Koppla in röken.
 9. Följ stegen för att lägga till röken.
Om det inte finns Wi-Fi, kan kontrollenheten uppdateras via Bluetooth?

Nej, styrenheten kan bara uppdateras via en Wi-Fi-anslutning.

Anslutningsikonen blinkar på rökens handkontroll. När rökens dörr öppnas inaktiveras möjligheten att styra röken för mobila enheter och placeras i ett "endast övervakning"-läge tills dörren har stängts och knappen "Anslut" trycks in för att åter aktivera full funktionalitet för en mobil enhet. Varje gång dörren öppnas måste användaren trycka på anslutningsknappen för att få kontroll över den mobila enheten som en säkerhetsåtgärd.
Måste jag uppdatera styrenheten innan jag använder rökaren? Vi rekommenderar att du uppdaterar styrenheten innan du använder rök för att se till att den körs med den senaste uppdateringen, men det är inte nödvändigt innan du använder rök.

Ytterligare tips

Anslut/koppla ihop endast med Masterbuilt Classic-appen

Använd INTE Bluetooth-funktionen i din mobila enhet för att söka och ansluta till rökaren. För att koppla ihop din enhet använder du endast programmet Masterbuilt Classic. Om du redan har kopplat ihop den kan du helt enkelt koppla bort/glömma enhetsinställningen i din mobila enhet och reparera med hjälp av Masterbuilt Classic-programmet.

Bekräfta att Bluetooth är på genom att kontrollera inställningarna för den mobila enheten.

Se till att Bluetooth är påslaget och redo att ansluta.

Se till att flygplans- och energisparlägena är avstängda.

Strömbesparings- och flygplanslägen kan stänga av Bluetooth-funktionen.

Se till att din mobila enhet är tillräckligt laddad

Ett svagt batteri eller en låg laddning kanske inte har den kraft som behövs för att Bluetooth-signalen ska nå rökaren.

Flytta enheten bort från potentiella störningskällor som trådlösa routrar, mikrovågsugnar, dåligt avskärmade elektroniska kablar och garageportöppnare.
Ta bort alla sparade inställningar på telefonen genom att rensa appens cache eller installera om appen.
Kontrollera att det inte finns några andra enheter som är anslutna till röken.

Endast en enhet kan anslutas till röken åt gången.

Stäng av enheten i 20-30 sekunder och sätt sedan på den igen.
Koppla ur röken i 20-30 sekunder och koppla sedan in den igen.
När du har följt stegen ovan försöker du koppla ihop enheten med röken. Om du har problem med att koppla din enhet till röken efter att ha följt stegen ovan, kontakta vår kundtjänst för att få hjälp.
Vad är räckvidden för Bluetooth? Bluetooth®-anslutningens räckvidd är cirka 10 meter (30 fot). Den maximala räckvidden för kommunikation varierar dock beroende på hinder (personer, metall, väggar etc.) eller elektromagnetisk miljö.