Grills + Smokers App

Current temp, target temp and timer displayed in the app
App icon, an orange square with rounded corners and the text Masterbuilt Grills + Smokers

iOS

 • iOS 11.0 eller högre med iPhone 6 eller högre
 • Måste ha stöd för Bluetooth 4.0 eller högre

Android

 • Android 6 eller högre
 • Måste ha stöd för Bluetooth 4.0 eller högre

Vilken är den aktuella versionen av den inbyggda programvaran?

V003 R000

Vilka produkter är kompatibla med den här appen? Den här appen ska användas med Gravity Series, AutoIgnite Series, 710 WiFi digital elektrisk rökare och Masterbuilt Digital kolrökar. Om din enhet inte är listad här kan du kontrollera Masterbuilt Classic App
Vad är fast programvara och hur installerar jag den? Firmware är en uppdatering av produkten och kräver att den digitala styrenheten är ansluten till Wi-Fi. Det rekommenderas att uppdateringar av inbyggd programvara utförs på 2,4 GHz Wi-Fi-anslutningar (INTE 5 GHz). Det rekommenderas inte att uppdatera via hotspot-anslutningar. När uppdateringar är tillgängliga får du en uppmaning att uppdatera grillens firmware när du öppnar appen. För att manuellt kontrollera om det finns en uppdatering trycker du på enhetskortet, trycker på inställningar i övre högra hörnet, rullar nedåt och om en uppdatering är tillgänglig trycker du på uppdatera firmware.
Videor om "Hur man gör"

Videor om "Hur man gör" finns på YouTube

Hur man ansluter

Hur man updaterar

Tips för Wi-Fi

Använd ett 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk (inte 5 GHz) med en stark signal för att konfigurera Wi-Fi på grillen.
Tillfälliga hot spots rekommenderas inte.
Ändringar i inställningarna för modemet/routern kan leda till att grillen förlorar Wi-Fi-anslutningen och installationen måste upprepas.
Vad händer om jag har problem med att ansluta till appen?

Om du får problem under den första installationen eller om du får problem med anslutningen, följ nedanstående steg för att konfigurera grillen igen:

 1. Koppla ur grillen.
 2. Om du har lagt till grillen i appen kan du ta bort den genom att trycka på inställningar och "ta bort enhet".
 3. Logga ut från ditt Masterbuilt-konto via profildelen på skärmen.
 4. Ta bort Mastbuilt Gravity Series-appen och Masterbuilt Classic-appen om båda är installerade.
 5. Starta om telefonen.
 6. Installera appen på nytt.
 7. Logga in på ditt Masterbuilt-konto.
 8. Koppla på grillen.
 9. Följ stegen för att lägga till grillen..
Om det inte finns Wi-Fi, kan kontrollenheten uppdateras via Bluetooth?

Nej, styrenheten kan bara uppdateras via en Wi-Fi-anslutning.

Måste jag uppdatera styrenheten innan jag använder grillen? Vi rekommenderar att du uppdaterar styrenheten innan du använder grillen för att se till att den körs med den senaste uppdateringen, men det är inte nödvändigt innan du använder grillen.
Använd alltid den senaste versionen av Masterbuilt Grills + Smokers-appen och operativsystemet.

Uppdatera till den senaste versionen av Masterbuilt Gills + Smokers App och/eller telefonens operativsystem innan du kopplar ihop den.

Vid den första inställningen av enheten ska du bekräfta att Bluetooth är påslaget genom att kontrollera inställningarna för den mobila enheten.

Se till att Bluetooth är påslaget och redo att ansluta.

Se till att flygplans- och energisparlägena är avstängda.

Strömbesparings- och flygplanslägen kan stänga av Bluetooth-funktionen.